Dr HULDA CLARK

Dr HULDA CLARK

Dr HULDA CLARK – Jedan pogled na svet  „Mi ljudi nemamo na stotine raznih bolesti i poremećaja. Imamo samo dve! Stvari koje se uvlače ili ušunjavaju u nas i toksine: neprirodne hemikalije koje nesvesno udišemo ili jedemo.   Živa stvorenja su i velika i...