PARAZITI – u nama i oko nas

PARAZITI – u nama i oko nas

PARAZITI – u nama i oko nas Reč „paraziti“ koristimo u dva značenja. Sve što živi od nas ili u nama, ne samo da bi tu boravilo, već i da bi uzimalo hranu od nas, predstavlja parazita. Bez obzira koliko je veliko, može se nazvati parazitom.   Ali, na neki...